CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

KIMYO VA KIMYO TEXNOLOGIYASI

NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

 

Gulamova D.J., Turdiev J.Sh., Baxronov H.N., Nebesniy A.A., Boboqulov S.X.

Quyosh energiyasida sintez qilingan titanat alyuminiya, mullit, shpinel asosida issiqlikka chidamli keramik maxsulotlar olish texnologiyasi

Kurbanov M.Sh., Nuraliev U.M., Kurbanov S.S.

Kremniy va ferrosilisiy olish tehnologiyasida mikrokremnezemdan foydalanish

razimbetova G.J., Iskandarova M.I., dilov D.K.

Qoraqalpog'iston Respublikasi mergellari va barxan qumlari asosida oligan klinkeridan olingan tsement toshining gidratlanish va struktura hosil qilishni o'rganish

Iskenderov A.M., Erkayev A.U., Toirov Z..

Past navli osh tuzini tozalashda hosil bo'lgan suspenziyalarning reologik xossalari

 

ORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI VA KIMYO

 

Baltabayev U.A., Jo`rayev A.J.

1-(1(2)-ntroxinonil)-3-roiltiomochevinalar hosilalarini sintezi

Fayzullayev N.I., Tursunova N.S.

Marganes saqlovchi katalizatorlarda metandan etilen olish

Kaypnazarov T.N., Abdikamalov D.X., Abdireymov K.B.

Benzimidazol va 2-metilbenzimidazolning arilsulfoxloridlar bilan ta'siri

Maxsumov A.G., Ibragimov A.A., Valeeva N.G., Shomurtova Sh.X., Umarova M.B.

2-lorofenil-azo- (21-metil-51-isopropil-41-allilfenol) tergovotlarining xususiyatlari sintezi va tekshirishi

Kodirov O.Sh., Kurbonov Z.Ch., Ikramov A.

Yog' kislotalaridan alifatik aminlar olish 35

Ziyadullaev O.E., Otamuxamedova G.Q., Abduraxmanova S.S.

Sanoat chiqindisi kroton aldegidi asosida atsetilen spirtlari va ularning efirlari sintezi

 

POLYMER VA KOMPOZIT MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

 

Adilov R.I., Alimuxamedov M.G., Magrupov F.A.

Ko'pik poliuretanlar ishlab chiqarishda ko'p funksionalli qo'shimchilar sifatida N-izobutilen-N-2-gidroksietil-N-2,3-epoksipropil ammoniy xloridi oligomeri

Turaev T.B., Igamkulova N.A., Mengliev Sh.Sh.

Mexanik filtrlash va ion almashuvchi smolalarni qo'llab aminli eritmalarni korrozion faol moddalardan tozalash

Jumaniyazov M.J., Kurambayev Sh.R., Jumaniyazova D.M., Saparbayeva N.K., Ibragimova N.M.

Mahalliy xom ashyo va texnogen resurslar asosida kompozision zang modifikatori

 

JARAYONLAR, APPARATLAR, MODELLASHTIRISH

Yunusov B.I., Artiqov A.A., Qosimov F.O.

Mavxum kaynash kurilmasida sochiluvchan materialarni pnevmosaralash jarayonining avtomatlashtirilgan xisobi

Mmtnv M.., Bbv .K., lilv R.M.

Ferula angrenii o'simligining yr ustki qismidn sskvitrpn spirtlarining murkkb efirlrini ekstrksiya qilish jryonini o'rgnish

Saidvaliyev S.S., Mamatov M.M., Majidov K.X.

Yog'li aralashmalarni sovunlantirishni fizik-kimyoviy tasniflarini o'rganish va sovun mahsulot asosini tayyorlash

 

EKOLOGYA

Erkabaev F.I., Ismailova N.A.

Hrli chiqindi eritmalar v qv suvlarni qayta ishlash

 

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI, BIOTEXNOLOGIYA, FARMASEVTIA

 

Amedov A.N., Abdiraimov A.S., Dustmuradova S.J.

Past navli paxta chigitlaridan olingan forpress moylarini fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari