CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

KIMYO VA KIMYO TEXNOLOGIYASI

NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

 

Mkrtchyan R.V.

Boynaksay konining kvars-pirofillit togꞌ jinslarini issiqlik taꞌsirida fazali oꞌzgarishlari

Aripova M.X., Nam T.O.

R2O-RO-CaF2-P2O5-Al2O3-SiO2 tizimida shishalarni sintez qilish

 

ORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI VA KIMYO

 

Strizhevskaya A.A., Kadirova Z.C., Daminova S.S., Stoyko O.V., Chepulsky S.A.

Garmin va garmalin karbolin alkaloidlarining fototoksik metall complexlarining eritmalarini spectroskopi o'rganish

Xolmatov D.S., Azizov T.A.

Oleat va magnezium stearatning karbamidning koordinatsiya aralashmalari

Makhsumov A. G., Zhuraeva Sh.D. , Valeyeva N. G., Tillayev A.T.

Naftol 1-phenyl-azo-β-allil efirning sintezi

 

POLYMER VA KOMPOZIT MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

 

Trobov X.T., Ferapontov N.B.

Kuchli asosli R-12P anionitidaCuCl2-NiCl2 aralashmasini aralashmasdan sorbsiyalab ajratish

Ziyamuxamedova U.A., Bakirov L.Y., Muxiddinov Z.N., Sobirov B.A.

Quyosh energiyasidan foydalangan holda kompozitsion polimer materiallarning xususiyatlariga toꞌldirgichlarning taꞌsirini oꞌrganish ilmiy tadqiqodlari

Yuldashev A.A., Mutalov Sh.A., Nazirova R.A., Tursunov T.T., Azimov D.M.

Kuchsiz asosli anion-almashinuvchi polimerlar

Ibragimov .., sudv U..

Poyabzal tagligi uchun quyuluvchan pozitsiyalarning oziga xos jihatlari

Turaev E.R., Sottikulov E.S., Djalilov A.T.

Polypropilen asosidagi kompozitlarning fizik-mexanik hossalari

Ixtiyarova G.A., Mamatova Sh.B., Safarova M.A.

Paxta-ipak tolali matolarga gul bosish uchun quyuqlovchining tarkibini ishlab chiqish

Raupov A.A.

Yuvish suyuqliklarining yutilishini oldini olish va bartaraf etishda guruch qovigidan tiqin hosil qilishni tarkibini ishlab chiqish

Ataullaev Sh.N., Fozilov S.F., Mavlonov Sh.B., Fozilov H.S.

Ogꞌir neft deasfaltizati destruktiv gidrogenlanishi uchun polifunksional katalizatorlarni ishlab chiqish

 

KIMYO-METALLURGIK JARAYONLAR

Abdusalomov A.A.

Sulfat kislotali-xloridli eritmalardan palladiyni turli xil sorbentlar yordamida sorbsiyasi

 

JARAYONLAR, APPARATLAR, MODELLASHTIRISH

 

bdurakhmanov B.., Mamatkhanova M.A., Sotimov G.B., Khalilov R.., Mamatxanov A.U.

Glycyrrhiza glabra o'simligini er ustki qismidan flavonoidlar unumini ajratib olishda ekstaksiya jarayonini o,rganish

Samadov .B., oꞌtv Sh.Q., Choriv .J., Ddv Q..

Qovunni IQ knvektiv quritish jarayonini ptimallashtirish

 

MODDALAR ANALIZI

 

Aripova M.X., Yuldosheva D.Sh.

Jeroye konining kvarts qumlarini boyitishning ba'zi jihatlari

 

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI, BIOTEXNOLOGIYA, FARMASEVTIA

 

Axmedov A.N., Abduraximov S.A.

Paxta chigiti magzini yanchish jarayoni tadqiqoti