CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

KIMYO VA KIMYO TEXNOLOGIYASI

NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

Samadiy .., Tuychieva U.I., Ismailova N.A.

Ion panjarali LiTi2O4 bilan litiyni ajratib olish

Shamuratova M.R., Sultonov B.E., Namazov Sh.S.

Yuvib qiritilgan konsentrat asosida olingan presipitat pulpalarining reologik xususiyatlari

Kurbanov E.I., Muhamedbaeva Z.A., Muhamedbaev A.A.

Tarkibida balpantay diabazi bolgan portlandsement klinkeri

Alimov Z.B., Kadirova Z.Ch., Daminova Sh.Sh.

Qogꞌoz chiqindilari va plastmassalardan iborat qattiq yoqilgꞌi asosidagi faollashtirilgan kơmirni olish va gꞌovaklik xossalarini ơrganish

Aripova M.X., Mkrtchyan R.V.

Ishqorsiz biofaol shishasini krystallanishi xususiyatlari

 

ORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI VA KIMYO

 

Ziyadullayev A.E., Nurmanov S.E., Mirxamitova D.X., Xamdanov D.A., Ziyadullayeva K.X.

Azot tutgan geterotsiklik birikmalarni vinillash jarayonida yuqori asosli sistemalarning ahamiyati

Baltabayev U.A.

Alizarin asosida boꞌyoq modda sintezi

Oserbaeva A.Q.

Amin va fosfat tutgan ingibitorlarning ar hil muhitda qꞌollanilishi

 

POLYMER VA KOMPOZIT MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

Nabiyev A.N., Muxiddinov B.F., Askarov M.A.

Polianilinli kompozitsion sorbsion materiallarni fizik kimyoviy xossalarini ilmiy organish va ularni ekologiya sohalarida qollashning istiqbollari

Mamajonov G.O., Safarov T.T., Mirzakulov .Ch., dirov .Sh.

Rentgenostruknuraviy analiz usuli orqali modifikasiyalangan selluloza efirlari struknurasini tadqiq qilish

Vapaev M.D., Boborajabov B.N., Teshabaeva E.U., Ibodellaev .S.

Modifikatsiya qilingan bitum asosidagi yo`l kompozitsiyasita'siri

 

MODDALAR ANALIZI

 

matxanova .., Kotenko L.D., Xalilov R.., matxanov .U.

Kufestrol substansiyasini standartlash va ishlab chiqarishning bosqichma-bosqich nazorat usullarini ishlab chiqish

Murzaev R.K., Jalilov A.T., Sodikova M.R., Abdumavlyanova M.K., Tadjikhodjaev Z.A.

Kimyoviy tarkibi boꞌyicha standart boꞌlmagan va ikkilamchi xomashyolar asosidagi mahsulotlarni tasniflash va identifikatsiyalash masalalari

 

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI

Ravshanov S.S., Xolmuminov A.A., Musaev X.P., Ramazanov R.R., Ashurov N.S.

Bugꞌdoy doniga gidrotermik ishlov berishni ultratovush taꞌsirida jadallashtirish

Sagdullaeva D.S., Turaev A.S., Pardaev G.E., Abdurakhimov A.A. Paxta fosfolipidini olish usulining yog' kislotalari tarkibiga ta'sirini baholash

Ataev M.I., Ibragimova N.R., Akbarova N.A., asanov .T.

Qizil nordon sharoblarni barqarorlashtirishda peptidli antioksidantlarni qollash

 

FARMASEVTIA

 

Abdurazakov A.Sh., Xvan .., Ziyadullaev M.E., Sadikov Z.T.

Antigelꞌmint suspenziyasining texnologiyasini ishlab chiqish

Ginosyan A.V.

Iode-dextrin kapsullarining texnologiya processini rivojlantirish