CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

KIMYO VA KIMYO TEXNOLOGIYASI

NOORGANIK MODDALAR VA MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

Gulamova D.D.

Quyosh energiyasida sintez qilingan va o'ta o'tkazuvchanlikka o'tish temperaturasi yuqori bo'lgan Bi/Pb o'ta o'tkazuvchan fazalar

3

PDF

Kenjayev M.E., Mirzakulov X.Ch., Mamadjnov Z.N.

Angren kaolinini nitrat kislotasi bilan parchalab eritmani ammonizatsiya qilish jarayoni

8

PDF

Mkrtchyan R.V., Aripova M.X.

Jerdanak konidan slanetsni issiqlik bilan qayta ishlash vaqtida mullit hosil bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari

12

PDF

ORGANIK MODDALAR TEXNOLOGIYASI VA KIMYO

Jorayev A.D., Muxamedov I.M.

Yod saqlovchi benzoy kislotaning xlorangidridli hosilalarining sintezi va antibakterial faolligi

19

PDF

Baltabayev U.A.

Fenil(benzoil)tiomochevinani geterohalkali hosisalarini sintezi

22

PDF

XudayberdievA.I., Boysayid U. Sayidov B.U., JuraevA.B., Alimuxamedov M.G., Magrupov F.A.

Ikkilamchi polietilentereftalatni koꞌp atomli spirtlar aralashmasi bilan alkogolizlash qonuniyatlarini oꞌrganish

26

PDF

POLYMER VA KOMPOZIT MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI

Vapoyev .M., Muhiddinov B.F., Nurmonov S.E., Turdiyeva O.D.

Yangi katalizatorlar ishtirokida geterogen-katalitik usulda vinilatsetatning olinishi

31

PDF

Turabdjanov S.M., Raxmatov E.A., Li M.S., Ziyamuxamedova U.A., Miradullaeva G. B.

Yirik hajmdagi texnologik uskunalar uchun antikorrozion qoplamlar tarkibini ishlab chiqish va xususiyatlarining tadqiqoti

35

PDF

Yuldashev A.., Mutalov Sh.., Nazirova R.., Tursunov T.., Maxmudov X.A.

Polikondensatsion anion-almashinuvchi polimerlar

39

PDF

olturaev B.Dj., Kareva N.D., Shahobuddinov S.Sh., Sarimsakov A.A., Atakhanov A.A.

Diasetat sellyuloza eritmasini filtrlash uchun yangi filtrlovchi materia ishlab chiqish

44

PDF

JARAYONLAR VA APPARATLAR

Suyarova H.H., Baxronov X.Sh., Xudoyberdiyeva N.Sh.

Quritkichda issiqlik tashuvchining oqimini aylantirish bilan issiqlik almashinishni jadallashtirish

50

PDF

Xolmuminov A.A., Sherniyozov B.Sh., Xodjaeva N.Q., Aadov A.A., Shaobiddinov S.Sh.

Tozalangan suyuqlangan oltingugurt yonish issiqligiga havo oqimining tasiri

56

PDF

MODDALAR ANALIZI

Qutlimuratva N.H, Smanva Z.A., Nurmukhammadv J., Karimov M.

Yevropiyni 2,7-dinitroza-1,8-naftalin-3,6-disulfakislota eritmasi bilan konduktometric aniqlash

60

PDF

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI

Xoꞌjaqulova D.J., Majidov K.X.

Mahalliy soya moyini dog`lashning texnologik xususiyatlari

64

PDF

medov .N., Suvanova F.U., Sagdullayeva D.S., bduraximov S.A.

Yuqori va past navli paxta chigitlaridan olingan yadro, myatka va mezga strukturasining ozgarishi

68

PDF

FARMASEVTIA

Olimov N.K., Sidametova Z.E., Sultonov B.E.

Flegmen suyuq ekstraktini polifenol tarkibini organish

72

PDF

it Kaddour ., Safarov J.E., Dadaev G.T.

Multispektral tahlil yordamida shifobaxsh otlarni autentifikasiyalash tadqiqi

76

PDF